Suomalaiset Kasinot

EY:n nettikasinokäytänteet

EY harkitsee uudelleen nettikasinokäytänteitä
Euroopan komissio on ryhtymässä uusiin toimiin päivittääkseen nettikasino käytänteensä. He hahmottelivat hiljattain vuoden 2020 työohjelmaansa koskevan suunnitelman ja asettivat sen yleisön saataville. Ohjelmassa he toivat esille, kuinka he aikovat laatia uuden digitaalipalveluja koskevan lain, jolla käytänteet saatetaan 2000-luvulle ja joka vastaa paremmin sitä, mitä eri puolilla maailmaa tapahtuu nettipeleissä ja niitä koskevassa EU:n kuluttajansuojassa.

Komissio on myös osoittanut haluavansa keskittyä yhtenäismarkkinoihin panemalla täytäntöön jo olemassa olevat säännöt. Ne tarkastelevat myös haasteita ja esteitä, jotka estävät yhtenäismarkkinoiden kukoistamisen.

Euroopan rahapeli- ja vedonlyöntiyhdistys (EGBA) on suhtautunut myönteisesti uuteen vuoden 2020 suunnitelmaan. He ovat innoissaan tulevista muutoksista ja toivovat, että komissio pitää tällä kertaa lupauksensa.

EU:n lait eivät suojaa verkossa

Tällä hetkellä EGBA katsoo, etteivät nykyiset EU:n lait suojele verkossa toimivia pelaajia lainkaan. Niissä ei yksinkertaisesti ole huomioitu laillisia nettikasinoita käyttävien pelaajien määrää tällä hetkellä alueella. Luvut osoittavat, että yli 16,5 miljoonaa ihmistä lyö vetoa verkossa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Alan arvo oli 22,2 miljardia euroa vuonna 2019, ja se osoittaa uskomatonta 10 prosentin vuosittaista kasvua.

EGBA: n pääsihteeri Maarten Haijer on todennut, että Euroopan komission on ehdottomasti tultava 2000-luvulle ja ryhdyttävä suojelemaan pelaajia erityisesti tätä alaa koskevilla laeilla. Yleiset netin tietosuojasäännöt koskevat  pelaajia joiltakin osin, mutta yleistä tietosuoja-asetusta koskevia lakeja ei ole suunnattu nettikasinoalalle eikä niissä puututa tiettyihin olennaisiin tekijöihin.

Tarve johdonmukaiselle EU-politiikalle

Toinen keskeinen tekijä, josta EGBA huomautti verkkosivuillaan antamassaan lausunnossa on se, ettei komissiolla ole johdonmukaista käytännettä. Nettikasinoala ylittää rajoja, eikä niiden käytänteitä ole yhtä helppoa kattaa kuin kivijalkakasinoiden käytänteitä. Tästä syystä kaikki EU:n jäsenvaltiot tarvitsevat yhtenäisen käytänteen, johon ne voivat tukeutua pitääkseen asiat johdonmukaisina ja varmistaakseen pelaajien suojan.

EGBA käytti esimerkkinä komission vuonna 2014 antamia vastuullista mainontaa ja kuluttajansuojaa koskevia suosituksia. Suositukset esitettiin tuolloin, mutta kukaan ei koskaan pannut niitä täytäntöön sääntöinä. Tähän päivään mennessä vain yksi jäsenvaltio on pannut suositukset täysimääräisesti täytäntöön.